door

Thanatopracteurs en vakverenigingen zien geen enkele reden om te stoppen met balsemen (thanatopraxie)


Thanatopracteurs aangesloten bij de vakvereniging NVOA/Vesalius hebben vandaag een statement gepubliceerd naar aanleiding van het nieuws dat de Dela / Yarden / Monuta “coalitie” (tijdeijk?) is gestopt met balsemen, naar aanleiding van een niet-gepubliceerd theoretisch (?) onderzoek. Ook het Nederlands Instituut voor Thanatopraxie (NIT) ziet geen reden voor deze stop.

Reactie NIT (zie https://nit-online.nl/nieuws/nit-reactie-op-thanatopraxie-ontwikkelingen/):

Er is dan ook op basis van de eigen expertise en de huidige beschikbare kennis bij het NIT op dit moment geen enkele reden tot zorg bij de uitvoering van thanatopraxie door andere bedrijven en professionals; noch op locaties van mortuaria en uitvaartcentra noch in de thuissituatie.

Hieronder het statement van vakvereniging NVOA/Vesalius waarbij het grootste deel van de Nederlandse thanatopracteurs is aangesloten. Ik onderschrijf onder eigen noemer dit statement.

Martin Beek


STATEMENT THANATOPRACTEURS EN BEROEPSVERENIGING NVOA VESALIUS

Voor wie het aan gaat, betreft en voor wie er iets zinnigs over wilt weten,

Naar aanleiding van de enigszins gekleurde informatie in media en uitvaartbranche menen wij als professionele thanatopracteurs ons standpunt hierin kenbaar te moeten maken.

In sommige berichtgevingen is duidelijk sprake van de klok en de klepel. Een onjuiste en warrige berichtgeving maakt het moeilijk om voor zowel ondernemer als nabestaande een wel overwogen beslissing te nemen.

In de historie van het balsemen (vanaf de Egyptenaren, professioneel vanaf 1860) zijn de meest uiteenlopende vloeistoffen gebruikt. Vloeistoffen die niet altijd even veilig en onschuldig waren. Na mate men steeds meer bedreven raakten in de kunst van het balsemen zijn ook de balsemvloeistoffen steeds verder ontwikkeld, een proces wat alsmaar door gaat.

Voordat een balsemvloeistof op de markt mag worden gebracht moet deze aan bijzondere strenge veiligheidseisen voldoen alvorens toegelaten te worden. De toelatingsprocedure kan jaren in beslag nemen en is erg kostbaar.

Hoofdbestanddeel van een balsemvloeistof is vrijwel altijd formaldehyde. Er word al jaren gezocht naar een alternatief, maar tot nu toe is dit niet gelukt. Iedereen die met formaldehyde houdende producten werkt, weet dat deze vloeistof carcinogeen is, dat wil zeggen kankerverwekkend.

We staan er niet bij stil maar formaldehyde is een stof die vrij in de natuur voorkomt, maar ook in veel dagelijkse producten zoals kleding, vloerbedekking, speelgoed, rookwaren en ook in bouwmaterialen zoals spaanplaat zoals bijvoorbeeld in lijkkisten.
Het is aannemelijk dat de blootstelling aan formaldehyde in ons dagelijks leven hoger is dan tijdens de uitvoering van thanatopraxie.

Men dient de juiste voorzorgsmaatregelen te nemen bij het werken met en het gebruik van formaldehyde. Tijdens de opleiding word daar ook veel aandacht aan geschonken.

Van werkgevers in de uitvaart sector die hun werknemers laten werken met formaldehyde houdende stoffen moet worden geëist dat de werkomgeving aan de hoogste veiligheidsnormen voldoet waardoor de veiligheid is geborgd.

Blijkbaar kan of wil DELA hier niet aan voldoen en heeft daarom besloten om maar geen thanatopraxie meer aan te bieden.
Dat betreuren wij ten zeerste omdat de voordelen van Thanatopraxie legio zijn.
Het grote cosmetische effect wat wordt bereikt door middel van thanatopraxie komt tot stand door de lage concentratie van formaldehyde die in de balsemvloeistof aanwezig is, wat de veiligheid en gebruikt ten goede komt.

Bij het bereiden van de balsemvloeistof, waar bij een formaldehyde houdend concentraat sterk verdund word met water, kunnen wij ons niet voorstellen dat daarbij dampen worden gemeten die boven de maximale grenswaarde uitkomen.
Diverse thanatopracteurs hebben in de afgelopen 10 jaar dampmetingen gedaan en deze vielen allemaal binnen de grenswaarden.

Alleen in geval van het morsen van de vloeistof zou er sprake kunnen zijn van verdamping. Dit kan ontstaan bij het niet direct en adequaat opruimen van de gemorste vloeistof. Residuen na behandeling worden op een verantwoorde wijze afgevoerd.

Iedere thanatopracteur is zich ervan bewust van de verantwoording die hij of zij heeft om bij te dragen aan de veiligheid van mens en milieu en zal daar ook naar handelen. Van de andere kant verwachten wij van de uitvaartbranche dat zij alles in het werk stellen om nabestaanden van dienst te kunnen zijn waardoor zij om een gepaste wijze afscheid kunnen nemen van hun dierbaren. Door geen thanatopraxie meer aan te bieden dupeert de uitvaartbranche mensen die een beroep doen op de dienstverlening van de uitvaartbranche.

Tot onze verbazing of misschien komt het wel door onze werkwijze, kennis en professionaliteit, kunnen wij ons niet herkennen in de berichtgeving van DELA. De aansluiten van Yarden en Monuta hierop, kunnen wij niet plaatsen in de situatie zoals er door ons de afgelopen 10 jaar is gewerkt.

Namens:

NVOA Vesalius S.O.V.
Omega Supplies

April 2021

Beroepsvereniging Opleidingen Vesalius Stage opleidingen

Wilhelminaoord Arnhem Londen