door

Balsemen – Veelgestelde vragen

balsemen vragen en antwoorden thanatopraxieVeelgestelde vragen over balsemen / thanatopraxie.

We hebben ons de afgelopen jaren regelmatig laten zien op beurzen, open dagen en thema-avonden. Prima gelegenheden om met geïnteresseerden, die niet per-se in de uitvaartbranche werkzaam zijn, en uitvaartondernemers van gedachten te wisselen over het onderwerp (licht-) balsemen ofwel thanatopraxie.

LET OP: U bekijkt een gedateerde pagina. Vanaf 1 juni 2018 werken wij exclusief voor Rouwservice Nederland – tel. 040 – 29 39 770

Tijdens onze gesprekken met zowel geïnteresseerden als uitvaartondernemers, komen vaak dezelfde vragen naar voren. In dit artikel heb ik een overzicht gemaakt van de veelgestelde vragen en onze antwoorden.

  • Binnen hoeveel tijd na het overlijden dient de thanatopraxie behandeling plaats te vinden?
   • Als er vast staat dat de overledene gebalsemd gaat worden en er zijn geen complicaties zoals open verwondingen, vocht(-blaren) of gasophopingen, tekenen van ontbinding, bloedvergiftiging of bloedstuwingen is het voor ons geen enkel probleem als er tien tot twaalf uur tussen het overlijden en onze behandeling zit. Natuurlijk adviseren wij altijd om gedurende de dag de behandeling zo snel mogelijk plaats te laten vinden, maar voor het lichaam is een dergelijke “lig tijd” geen enkel probleem. Mocht de overledene professioneel gekoeld worden, is zelfs veel langer geen enkel bezwaar.
  • Als de overledene al is opgebaard, is thanatopraxie dan alsnog mogelijk?
   • Als de overledene niet langer dan enkele uren op een koelplaat is gelegd, is dit nog mogelijk. Na enkele uren zullen de grote aderen zoals de aorta en de grote holle aders (vena cava) bevriezen en beschadigd raken, waarna thanatopraxie niet meer mogelijk is. Experimenten met het laten ontdooien van overledenen zijn wij geen voorstander van.
  • Kan de behandeling ook thuis uitgevoerd worden?
   • Wij voeren het grootste deel van onze behandelingen thuis uit. Wij hebben geen bijzondere ruimte nodig en vragen slechts wat water uit de kraan. Verder hebben wij alle zaken bij ons die voor de behandeling noodzakelijk zijn. Lees voor verdere details de pagina “Thanatopraxie aan huis, de voor- en nadelen“.
  • Als iemand geel ziet, bijvoorbeeld door lever-falen, verdwijnt deze kleur dan door thanatopraxie?
   • Wij kunnen de gele/groene kleur die veroorzaakt wordt door de stof bilirubine voor een groot deel terugdringen, maar in ernstige gevallen van verkleuring niet helemaal wegnemen. Als de overledene al langere tijd een geel uiterlijk heeft, is deze kleurstof al tot diep in het weefsel gedrongen. Door onze behandeling dringen wij de kleur tot ongeveer de helft terug – dat is toch een aanzienlijke verbetering. Hierbij valt op te merken, dat het balsemen van een overledene met deze vorm van gele verkleuring enorm valt aan te bevelen. Het weefsel dat aangetast is door bilirubine raak namelijk sneller in ontbinding.
  • Kan ik bij de behandeling aanwezig zijn? 
   • Wij doen niets dat u niet mag zien. Dat is altijd ons standpunt. Meekijken mag, maar we leggen u dan vooraf duidelijk uit wat we gaan doen en wat u te zien gaat krijgen. U kunt zelf bepalen bij welke stadia van de behandeling u aanwezig wilt blijven. Nogmaals, wij doen niets wat u niet mag zien – en u kunt zich op deze manier ervan overtuigen dat wij de overledene met alle respect behandelen – maar u moet zichzelf wel afvragen of dit het beeld is van een dierbare dat u vast wilt houden. Dit gezegd hebbende… de mensen die tot nu toe mee hebben gekeken, hebben hier achteraf geen spijt van. Wat ook mogelijk is, is om alleen bij de laatste fase aanwezig te zijn, waarbij we de overledene kleden en (indien van toepassing) de verdere uiterlijke verzorging doen.
  • Kan ik een keer mee-kijken bij een behandeling?
   • Deze vraag horen we vaak van geïnteresseerde uitvaartondernemers en verplegenden in tehuizen. Alleen als u toestemming hebt van de nabestaande die opdrachtgever is van de behandeling, is dit mogelijk (zie vraag hierboven). Wij ontvangen deze vraag meestal – en het liefst – via de nabestaande die onze contactpersoon is. Het “even meekijken” zonder toestemming van de nabestaanden is ondenkbaar en ook het volgen van een stage is bij ons niet mogelijk.
  • Wat kost nou zo’n balsem behandeling, is het erg duur?
   • Een zeer-vaak gehoorde vraag! Onze tarieven zijn alleen inzichtelijk voor onze klanten. Wij werken in opdracht van uitvaartondernemers. Deze uitvaartondernemers hebben inzage in onze tarieven en bepalen zelf hun tarief voor de klant. Enerzijds zijn er aan de behandeling extra kosten verbonden, anderzijds is de koel-apparatuur niet benodigd. In de meeste (maar niet alle-) gevallen is het verschil tussen koelen en balsemen niet heel groot. Uw uitvaartverzorger kan u hier meer over vertellen.
  •  Komen jullie alleen de thanatopraxie behandeling doen en zijn dan weer weg?
   • Nee! Bij een behandeling thuis of in een mortuarium behoort de volledige verzorging tot onze taak, inclusief het kleden van de overledene en eventueel kappen en make-up. In een thuis situatie geldt ook nog dat wij de hele opbaring verzorgen, indien de materialen voorhanden zijn zoals een bed of baar met bijbehorende lakens/doeken. Wij gaan pas de deur uit als de overleden naar wens is opgebaard. Dit uiteraard in overleg met de opdrachtgever
  • Waar komen jullie vandaan?
   • Wij komen uit Eindhoven, maar ons werkgebied is heel Brabant, een strook van Gelderland en een strook van Limburg. Wij werken in principe tot 100 kilometer “van huis”, maar bij uitzondering kunt u ons ook op andere plaatsen in Nederland tegenkomen.
 • Hoe zit het met nazorg, komen jullie daar ook voor?
  • Service staat bij ons hoog in het vaandel… Alle nazorg en bezoeken zijn in onze prijs inbegrepen. Als het nodig en wenselijk is uiteraard. Als er vragen of bedenkingen zijn over een behandeling die wij hebben gedaan, komen we graag voor een nacontrole. Indien het een overledene betreft die meer aandacht nodig heeft, door bijvoorbeeld specifieke complicaties of aandoeningen, zullen wij meestal zelf vragen om een controle in te mogen plannen, bijvoorbeeld voor een belangrijk bezoek-moment. Afhankelijk van het klimaat binnen- en buitenshuis is het wel eens nodig om het gezicht en de handen van een overleden opnieuw met vochtinbrengende creme in te smeren, of de makeup (bij dames) bij te werken. Dit laatste kan vaak ook door het zorgteam van de uitvaartverzorger worden gedaan en gebeurt uiteraard in overleg.

Als er meer vragen bij u rijzen, neemt u dan contact op met ons! Rechts van deze pagina ziet u onze contact gegevens.