door

Biocide wetgeving t.a.v. de overledenenzorg

 

Eigenlijk was de originele titel van dit artikel:

 

BIOCIDE WETGEVING VOOR DUMMIES

 

Dit artikel is geïnspireerd door een artikel in de landelijke dagbladen, waarin gesuggereerd werd dat de EU biocide wetgeving het gebruik van bepaalde stoffen in onze branche heeft verboden. Niets is namelijk minder waar – maar dat gezegd hebbende valt er ook begrip op te brengen voor de verwarring en onduidelijkheid omtrent dit onderwerp. Daarom hierbij:  de “biocide wetgeving voor dummies”!

 

Biociden zijn middelen om schadelijke organismen te bestrijden. Bijvoorbeeld in huishoudens, ziekenhuizen, stallen, publieke ruimtes en bedrijven.

 

Voorbeelden van biociden zijn aangroeiwerende verf voor schepen, desinfecteermiddelen voor ziekenhuizen, en middelen tegen ongedierte in en om woningen. Binnen het bestek van ons werk worden hier ook balsemvloeistof en ontsmettende middelen voor de verzorging van de overledene mee bedoeld.
 
Een biocide bevat één of meer werkzame stoffen. De werkzame stoffen zijn de actieve componenten in het middel, die zorgen voor het gewenste effect. Er zijn ook voorwerpen die behandeld zijn met biociden.
 
Wat de overledenenzorg en ons beroep aangaat…
 
Onder de biocide wetgeving valt dus ondermeer:
– Balsemvloeistof op basis van formaline
– Balsemvloeistof op basis van alchohol
 
Maar zeker ook (!!):
– Dettol
– Disspray
– CMO’s nieuwe “Post Mortem Care” product
– Sterilium
– Ontsmettende handzeep
 
Er wordt regelmatig (o.a. in de pers) de suggestie gewekt dat de biocide-wetgeving het gebruik van deze stoffen verbied. Dit is geheel onjuist, de E.U. reguleert het gebruik van deze stoffen door toe te zien op de samenstelling en toepassing. Dit is iets heel anders dan een verbod!
 
Lees meer daarover via www.biociden.nl en rivm.nl
 
Met betrekking tot thanatopraxie (balsemen)
Er waren op december 2016 binnen de EU vier producenten (merken) van balsemvloeistof toegelaten, omdat de fabrikanten gehoor hebben gegeven aan de EU eis om hun producten te registreren. Hiervoor hebben deze fabrikanten heel veel geld betaald (denk aan bedragen van 50.000 tot 100.000 euro) om hun producten toegelaten te krijgen binnen de EU. Hiermee zijn gezien de huidig geldige wetgeving deze producten ook in Nederland toegelaten voor gebruik. 
 
Wijzelf hebben vorig jaar de hele moeilijke keuze gemaakt om over te stappen naar een ander (toegelaten) product. Enkel om het feit dat het merk balsemvloeistof, waarmee wij jarenlang hebben gewerkt, niet op deze EU lijst staat.

 

formaldehyde (+water = formaline) is een GAS. Na de behandeling doet het nog menig uur zijn werk, door zich in het weefsel te verzadigen, waarna de formaldehyde is afgebroken. Het argument van natuurbegraafplaatsen dat bij balsemen zware chemische stoffen worden gebruikt die zich nog in het lichaam bevinden bij begrafenis, is gebaseerd op slechte voorlichting.

 

Een vergelijk
Bij het balsemen wordt een waterige oplossing van formaldehyde gebruikt van slechts om en nabij de 2%. De kunststof industrie in het Botlekgebied gebruikt formaldehyde oplossingen van 40 tot 70% voor de productie van o.a. kunststof voor brilmonturen. Na gebruik wordt deze vloeistof gewoon in de Oude Maas geloosd!
 
Voetnoot
Ik ben geen expert op het gebied van de biocide-wetgeving.  Die experts zijn er wel in Nederland. Er zijn ook leden van brancheverenigingen die zich bijzonder hebben verdiept in de biocide wetgeving en wat deze wetgeving voor uitvaartondernemers betekent, zoals Manuela van Roden van branchevereniging NVOA-Vesalius.
Ik raad een ieder aan, die zijn mening over de uitvaartbranche en de middelen die wij gebruiken wil geven, zich eerst te laten voorlichten door deze kenners, voor zelf in de pen te klimmen en gebrekkige informatie te verstrekken.

 

Wij als thanatopracteurs voeren ons werk uit naar de letter van de wet. Als de wet veranderd, veranderen wij mee. Belangrijkste doel van ons werk: het leed verzachten van de nabestaanden door een zo mooi mogelijke opbaring en afscheid van de overledene mogelijk te maken. Mensen die maar een moment twijfelen aan onze goede bedoelingen hebben ons als persoon en ons werk totaal niet begrepen…