Balsemen. Thanatopraxie overledene.

Balseming / balsemen is het vertragen of verhinderen van het vergaan van het overleden lichaam door het gebruik van conserveringsmiddelen. Dit kan worden toegepast om het lichaam langer toonbaar te houden ten behoeve van een uitvaartceremonie; of indien de overledene bijgezet dient te worden, zoals geestelijken of leden van het Koninklijk Huis.

Een lichaam zal vaak ook gebalsemd moeten worden wanneer het naar een ander land vervoerd wordt.

Bij een balseming wordt een conserveringsmiddel toegediend, dit is meestal formaline, een oplossing van formaldehyde in water. De ingewanden worden tegenwoordig niet verwijderd, zoals dat vroeger wel gebeurde bij Egyptische mummificatie.

In Nederland
In Nederland was balseming van overledenen tot 31 december 2009 verboden, zo volgt uit artikel 71 van de Wet op de lijkbezorging. Sindsdien kan er in uitzonderlijke gevallen ontheffing worden verleend. Een uitzondering bestond al voor het Koninklijk Huis. Leden daarvan zijn de enige die zelf mogen bepalen of ze gebalsemd willen worden. Daarnaast wordt er nog een uitzondering gemaakt voor de stoffelijk overschotten van personen die in het buitenland begraven willen worden.

Lichamen van overledenen die zich ter beschikking van de wetenschap hebben gesteld kunnen worden gebalsemd omdat deze buiten de Wet op de lijkbezorging vallen: ze zijn studieobjecten.

Sinds de wetswijziging is een lichte vorm van balseming van overledenen toegestaan in Nederland. De technische naam voor deze vorm van balseming – waarbij na gemiddeld 14 dagen de natuurlijke loop van ontbinding en decompositie van het lichaam weer in werking dient te treden – wordt Thanatopraxie genoemd.

Bron: wikipedia

Lees meer over Thanatopraxie en onze dienstverlening op dit gebied op onze pagina’s “Wat is thanatopraxie” en “Onze dienstverlening

De voordelen van de lichte balseming zijn:

 • de overledene hoeft niet gekoeld te worden
  • het lichaam is niet ijs-koud
  • er is geen rumoerige koelapparaat
 • het lichaam is hygiënisch, zacht en “aaibaar”
 • de overledene is niet lijk-bleek
  • de natuurlijke huidskleur keert terug
  • mogelijke lijkvlekken (livor mortis) worden teruggedrongen
  • paarse oren en nagels krijgen hun natuurlijke kleur weer terug
 • de overledene hoeft niet per-sé in bed of in liggende houding te worden opgebaard
 • de behandeling kan onder voorwaarden thuis worden uitgevoerd

Wij achten thanatopraxie noodzakelijk in de volgende omstandigheden:

 • indien het lichaam van de overledene beschadigd is door trauma, ziekte, operatie, et cetera
  • op plaatsen waar de huid doorbroken is en weefsel aan de buitenlucht is blootgesteld zal het ontbindingsproces sneller en meedogenloos in werking treden met alle onplezierige bijkomstigheden
  • open wonden of verwondingen, ten gevolge van decubitus of van een ongeval of operatie moeten minimaal plaatselijk worden behandeld – het verdient de voorkeur om het hele lichaam te conserveren
 • indien het lichaam langere tijd zonder conservering aan de buitenlucht is blootgesteld
  • thanatopraxie brengt het ontbindingsproces tot een halt
  • afhankelijk van de staat van het lichaam kan de thanatopracteur de gevolgen van de ontbinding deels terugdraaien en/of camoufleren
  • indien het weefsel van de aderen en de eiwitten in het lichaam beginnen af te breken (48-72 uur) wordt thanatopraxie helaas moeilijker en minder effectief
 • na aneurysma ruptuur of andere interne bloedingen
 • bij stuwingen in het hoofd (paars gezicht, hals en/of oren)
 • indien de overledene recent (4 weken) chemotherapie heeft ondergaan
 • bij lever-aandoeningen (geel uiterlijk, “jaundice”)
 • na re-animatie door ambulancepersoneel of in het ziekenhuis – of na andere levensreddende handelingen waarbij medicatie is toegediend


U kunt de volgende A4 (PDF) flyer downloaden met algemene informatie: Thanatopraxie_algemene_informatie.pdf


balsemen brabant thanatopraxie eindhoven overledenenzorgThanatopraxie balsemen eindhoven brabant

balsemen