door

Thanatopraxie / balsemen aan huis

LET OP: U bekijkt een gedateerde pagina. Vanaf 1 juni 2018 werken wij exclusief voor Rouwservice Nederland – tel. 040 – 29 39 770


De thanatopraxie behandeling (lichte balseming) vindt normaal gesproken plaats in het mortuarium van uw uitvaartverzorger. Lees hier meer over deze behandeling.

Op verzoek verrichten wij de thanatopraxie behandeling ook op het woonadres. De overledene hoeft dan niet het huis of zorginrichting te verlaten.

Wij respecteren het standpunt van meerdere thanatopracteurs en uitvaartverzorgers – dat thanatopraxie zich niet leent voor toepassing in een thuissituatie – maar vinden een nuancering en respect voor bijzondere situaties op zijn plaats.

Wij zijn van mening dat de laatste wens van de overledene en de wens van de nabestaanden te allen tijde gerespecteerd dienen te worden mits dit haalbaar en realistisch is. Er zijn situaties waarbij thanatopraxie absoluut noodzakelijk is en waarbij de familie zwaarwegende bezwaren heeft tegen het vervoeren en uit huis plaatsen van de overledene. In dit geval kan met de uitvaartverzorger worden besloten om de thanatopraxie behandeling thuis uit te voeren. Niet elke situatie of conditie van de overledenen leent zich voor een thuisbehandeling.  Dit bespreken wij graag per geval.

Wij beschikken over discrete apparatuur voor afzuiging en injectie die voorzien is van actieve-koolstoffilters om de overlast m.b.t. geuren en dampen tot het minimum te beperken. Secretie wordt onzichtbaar vervoerd in afgeschermde afgesloten containers.

De behandeling kan plaatsvinden op een aanwezig hoog-laag-bed, of op de speciale brancard die standaard tot onze uitrusting behoort.

Wij voeren de behandeling ten alle tijden met twee personen uit.

Update: lees ook ons artikel “Balsemen aan huis – de voordelen (en nadelen)“.

Opmerking: wij doen niets dat de familie niet mag zien, maar raden het af – op basis van onze ervaringen door de jaren heen – om familieleden mee te laten kijken bij de behandeling. Ook al voeren wij de behandeling zo eerbiedig mogelijk uit, toch zijn niet alle stadia van de behandeling even prettig om als laatste indruk mee te nemen.

We nodigen de nabestaanden wel altijd uit om mee te helpen met de laatste verzorging, zoals bij het scheren, haren verzorgen, aankleden, et cetera. Dit is uiteraard geheel vrijblijvend.

U kunt de volgende A4 (PDF) flyer downloaden met algemene informatie: Thanatopraxie_algemene_informatie.pdf

Eveline Koopmans, BNN over mijn lijk.Eveline Koopmans. Over mijn Lijk van BNN overleden gebalsemd, uitvaart

balsemen thanatopraxie thuis behandeling aan huis Thanatopraxie balsemen in Nederland aan huis, thuis

opbaren balsemen behandeling thanatopraxie thuisoverledene balsemen opbaren thuis thuisbehandeling