door

Wat is Thanatopraxie?

Thanatopraxie is licht balsemen van de overledene

Thanatopraxie …

… is een methode om een lichaam tijdelijk te conserveren, zonder dat daarvoor koeling nodig is. Het is bedoeld om het ontbindingsproces af te remmen en het lichaam toonbaar te houden vanaf het moment van overlijden tot aan het moment van de uitvaart. De naam is afgeleid van de Griekse woorden voor de dood, θάνᾶτος (thanatos) en voor handeling, πρᾶξις (praxis). In tegenstelling tot volledige balseming, is het dus niet de bedoeling om het lichaam langdurig te conserveren (wikipedia). In Nederland spreken we dan ook van lichte balseming.

De voordelen van de lichte balseming zijn:

 • de overledene hoeft niet gekoeld te worden
  • het lichaam is niet ijs-koud
  • er is geen rumoerige koelapparaat
 • het lichaam is hygiënisch, zacht en “aaibaar”
 • de overledene is niet lijk-bleek
  • de natuurlijke huidskleur keert terug
  • mogelijke lijkvlekken (livor mortis) worden teruggedrongen
  • paarse oren en nagels krijgen hun natuurlijke kleur weer terug
 • de overledene hoeft niet per-sé in bed of in liggende houding te worden opgebaard
 • de behandeling kan onder voorwaarden thuis worden uitgevoerd

Wij achten thanatopraxie noodzakelijk in de volgende omstandigheden:

 • indien het lichaam van de overledene beschadigd is door trauma, ziekte, operatie, et cetera
  • op plaatsen waar de huid doorbroken is en weefsel aan de buitenlucht is blootgesteld zal het ontbindingsproces sneller en meedogenloos in werking treden met alle onplezierige bijkomstigheden
  • open wonden of verwondingen, ten gevolge van decubitus of van een ongeval of operatie moeten minimaal plaatselijk worden behandeld – het verdient de voorkeur om het hele lichaam te conserveren
 • indien het lichaam langere tijd zonder conservering aan de buitenlucht is blootgesteld
  • thanatopraxie brengt het ontbindingsproces tot een halt
  • afhankelijk van de staat van het lichaam kan de thanatopracteur de gevolgen van de ontbinding deels terugdraaien en/of camoufleren
  • indien het weefsel van de aderen en de eiwitten in het lichaam beginnen af te breken (48-72 uur) wordt thanatopraxie helaas moeilijker en minder effectief
 • na aneurysma ruptuur of andere interne bloedingen
 • bij stuwingen in het hoofd (paars gezicht, hals en/of oren)
 • indien de overledene recent (4 weken) chemotherapie heeft ondergaan
 • bij lever-aandoeningen (geel gelaat, “jaundice”)
 • na re-animatie door ambulancepersoneel of in het ziekenhuis – of na andere levensreddende handelingen waarbij medicatie is toegediend

Hoe gaat de behandeling in zijn werk?

Bij thanatopraxie wordt onder meer het bloed uit de aderen voor een groot deel vervangen dooreen chemische stof die een aantal unieke eigenschappen bezit voor het hygiënisch conserveren van het overleden lichaam. In vorige eeuwen werden hiervoor conserverende stoffen gebruikt op basis van metaalzouten of arseen, maar die waren erg giftig en weinig effectief. Momenteel worden uitsluitend moderne balsemvloeistoffen gebruikt waarvan de meeste op basis van formaline zijn samengesteld. Zie ons artikel “formaline en het milieu” voor meer informatie over de middelen die wij gebruiken. Tevens bevatten de moderne vloeistoffen pigmenten en andere cosmetische ingrediënten om het lichaam een natuurlijke aanblik te geven.

Het bovenstaande gebeurt door middel van het simuleren van de bloedsomloop met behulp van apparatuur – als een gesloten systeem – waarbij de balsemvloeistof via een slagader wordt ingebracht en het bloed vanuit het hart of venen wordt opgevangen en afgevoerd. Hiervoor wordt in de hals en boven de navel een kleine opening gemaakt die later bijna onzichtbaar weer wordt gesloten en makkelijk kan worden gecamoufleerd.
Tijdens deze behandeling wordt het lichaam zacht gemasseerd om de opname van de stoffen in het weefsel te optimaliseren.

Tot slot wordt via de kleine opening boven de navel vocht afgevoerd uit de ingewanden en wordt een sterk conserverende vloeistof ingebracht.

Na de thanatopraxie behandeling wordt de overledene verder gewassen, verzorgd en gekleed.

De behandeling wordt door een expert met veel ervaring uitgevoerd en neemt – afhankelijk van de omstandigheden – rond de 3 uur in beslag. De overledene wordt met respect behandeld en u heeft als nabestaande de mogelijkheid (en het recht) om bij de thanatopraxie behandeling aanwezig te zijn.

De behandeling vindt plaats in het mortuarium van uw uitvaartverzorger. In bijzondere omstandigheden en op speciaal verzoek kan de behandeling thuis plaats vinden. Lees hiervoor ons artikel  “Thanatopraxie thuis“.


U kunt de volgende A4 (PDF) flyer downloaden met algemene informatie: Thanatopraxie_algemene_informatie.pdf


© MBalm 2016 – tekst uit deze publicatie mag niet zonder schriftelijke toestemming worden gebruikt

Thanatopraxie is licht balsemen van de overledene

wat is balsemen thanatopraxie, behandelingbalsemen opbaren thuis thanatopraxie opbaren thuis, zonder koelen & thanatopraxie

Dela. HQ. Thanatorium. Balsemen is thanatopraxie, opbaren zonder koeling. Yarden. Martin BeekDela. balsemen thanatopraxie opbaren. Rens de Peijper. HQ. Martin Beek Pauline Wouters. Zonder koelen & thanatopraxie. Ger Hendriks Hendrikx.