door

Balsemen (thanatopraxie) aan huis – de voordelen (en nadelen)

LET OP: U bekijkt een gedateerde pagina. Vanaf 1 juni 2018 werken wij exclusief voor Rouwservice Nederland – tel. 040 – 29 39 770


Er zijn voor- en tegenstanders van het uitvoeren van de thanatopraxie behandeling in een thuissituatie en er is hier al veel over gediscussieerd. In ons artikel “Thanatopraxie / balsemen thuis” lichten we een en ander nader toe. In dit artikel willen wij focussen op de praktische voordelen.

Tot op heden is er binnen het kader van de wetgeving geen enkel bezwaar tegen het uitvoeren van de behandeling in een thuissituatie. Aangezien wij de laatste wens van de overledene en de wens van de nabestaanden zwaarder vinden wegen dan de mening van enkele tegenstanders op internet, willen wij u vragen om de volgende voordelen van het balsemen aan huis nog eens in ogenschouw te nemen. Mochten de wettelijke voorschriften t.a.v. dit punt wijzigen, zullen wij ons hier uiteraard naar schikken.

Een kwart van de behandelingen die wij uitvoeren gebeuren in een thuissituatie, waarbij we tot nu toe van 100% tevredenheid kunnen spreken. Geen enkele van de nabestaanden of aanwezigen hebben de afgelopen maanden gemeld dat ze de behandeling door MBalm als vervelend, traumatisch of storend hebben ervaren. In tegendeel! De voordelen van de thuisbehandeling wegen namelijk zwaar op tegen onze aanwezigheid en de handelingen die we uitvoeren. Dit is althans onze persoonlijke ervaring tot op heden.

De voordelen van het balsemen thuis zijn in onze ervaring als volgt.

 • Vertrouwde omgeving. De overledene hoeft het huis niet te verlaten en kan, omringd door de nabestaanden, in de eigen vertrouwde omgeving blijven.
 • Kosten. De kosten voor een dubbele overbrenging naar een mortuarium blijven bespaard.
 • Privacy en rust. Minder inbreuk op de privacy. Geen “extra gezichten” en verschillende mensen over de vloer gedurende de dag.
 • Efficient. Aansluitend aan de behandeling kan de overledene door ons – desgewenst met hulp van de nabestaanden – verder worden verzorgd, gekleed en opgebaard, waarbij we de puntjes op de “i” zetten en pas vertrekken als de familie tevreden is.
 • Openheid. De nabestaanden kunnen tijdens onze aanwezigheid er getuige van zijn dat wij de overledene met veel respect en aandacht behandelen en verzorgen. Meekijken mag (en is het goed recht van de nabestaanden) maar raden wij alleen op bepaalde momenten af.
 • Resultaat. De aanwezigen zullen – indien aanwezig – duidelijk het “voor en na” effect ervaren. De aanblik van de overledene na de behandeling, als deze verzorgd en gekleed is, maakt de meerwaarde van deze behandeling heel goed duidelijk. De familie ervaart het resultaat als een enorme verbetering en ook als een opluchting, na eerder de overledene op het sterfbed te hebben gezien.

En de nadelen? Die zijn er natuurlijk ook legio te noemen. Voor en tegenstanders van de thuisbehandeling zullen u kunnen overladen met de “voors en tegens”. Vanuit ons perspectief en jarenlange ervaring met het uitvoeren van thuisbehandelingen – voorheen in loondienst en sinds augustus als “MBalm” – kunnen wij de volgende praktische nadelen benoemen.

 • Wachttijden. Vooral bij overlijden tijdens de nachtelijk uren kunnen wij niet altijd snel ter plaatse zijn. Ook als wij nog elders een behandeling aan het uitvoeren zijn kan onze aanwezigheid op zich laten wachten. Hierdoor kan het soms voorkomen dat de familie tot enkele uren met de overledene moet wachten op onze komst. Dit is voor het lichaam en de behandeling geen enkel probleem, maar kan door de familie als onprettig worden ervaren. Wachttijden kunnen voorkomen, maar meestal zijn wij snel ter plaatse.
 • Behandeltijden. De behandeling kan -met verzorgen, kleden en opbaren – tot plusminus drie uren duren. Afhankelijk van het tijdstip en de omstandigheden wordt dit soms door de familie als erg lang ervaren. Wij hebben er natuurlijk geen enkel probleem mee als de familie tijdelijk wil gaan slapen of het huis wil verlaten. Wij doen geen “haastklussen”. De behandeling heeft zijn tijd nodig voor het beste resultaat en wij besteden ook graag de nodige aandacht aan de familie.
 • Geluid. Tijdens de behandeling is het geluid van het pompje voor injectie en afzuigen hoorbaar. Wij hebben de stilste pomp die momenteel op de markt verkrijgbaar is, maar natuurlijk maakt deze wel een geluid. Verder kan het afzuigen van vocht in enkele gevallen kort een sissend of snerpend geluid maken, als er lucht ontsnapt aan de vacuum-pomp. Geluid proberen wij tot een minimum te beperken en wordt over het algemeen niet als storend ervaren als de familie zich in een andere ruimte bevindt. Wij proberen verder als personen zo min mogelijk “aanwezig” te zijn. Wij zijn als team jarenlang op elkaar ingespeeld en hoeven in principe geen woord te wisselen. Wij dempen onze stemmen of fluisteren als we elkaar iets te melden hebben.
 • Luchtjes. In een thuissituatie gebruiken wij een koolstoffilter op onze pomp. De vloeistoffen die wij gebruiken hebben geen onprettige geur. Ondanks dit alles kan er een lucht blijven hangen die als “ziekenhuis” of “ontsmettingsmiddel” kan worden omschreven. We vragen daarom altijd of de ruimte tijdens de behandeling gelucht kan worden – een raampje of een deur op een kier is al voldoende. Omdat we een gesloten systeem gebruiken voor injectie en afzuiging zal de concentratie formaline-damp zo minimaal zijn, dat die niet door een leek te ruiken of zelfs te meten valt.
 • Traumatische ervaring. Het bijwonen van de behandeling – ook door mensen die bijvoorbeeld werkzaam zijn in de zorg – kan als traumatisch worden ervaren als het een dierbare betreft. De aanblik van de overledene met slangetjes in de buik en nek, plus het maken van de openingen met scalpel en grote naald is niet de aanblik van de overledene die je als nabestaande op je netvlies wil houden. Zoals gezegd –  het is het goed recht van de nabestaanden om bij de behandeling aanwezig te zijn – maar wij raden het ten zeerste af. In praktijk verblijft de familie meestal in een andere ruimte of schermen wij de behandeling op bepaalde momenten af.
 • Complicaties. Mocht tijdens de eerste analyse van het lichaam van de overledene – of in de loop van de behandeling – blijken dat er complicaties zijn die niet in een thuissituatie doeltreffend kunnen worden behandeld, moet de overledene alsnog worden overgebracht naar een mortuarium. Dit is de afgelopen zes  jaar eenmaal voorgekomen, maar de mogelijkheid bestaat dus.

Mocht u meer willen weten over de thanatopraxie behandeling op het thuis adres, of over onze werkwijze en tarieven, neemt u dan vrijblijvend contact op met Martin Beek via telefoonnummer 040-8080046 of via [email protected].


U kunt de volgende A4 (PDF) flyer downloaden met algemene informatie: Thanatopraxie_algemene_informatie.pdf


balsemen thuis thanatopraxie Thanatopraxie balsemen in thuis situatie. Thanatopraxie behandeling (balsemen) thuis uitvoeren

Thanatopraxie. Balsemen informatie.

balsemen overledene.