door

Fruitvliegjes, hou ze weg bij de overledene!

In tegenstelling tot wat soms wordt beweerd, kan de fruitvlieg (bananenvlieg, latrinevlieg) wel degelijk  schadelijk voor de overledene en voor de opbaring zijn!

De fruitvliegjes (Drosophila familie)  leggen hun eitjes op o.a. (over)rijp fruit, vochtige aarde en beschimmelde etensresten. Ze worden aangetrokken door typische geuren omdat hun reukzintuig extreem goed ontwikkeld is voor zogenoemde aromatische-koolwaterstof-verbindingen.

De fruitvliegjes in huis of in een uitvaartcentrum zullen niet in eerste instantie op het lichaam van een overledene afkomen, maar op fruit, bloemen en bloemenwater. Vooral de iets grotere grijze latrinevliegjes (Leptocera) worden aangetrokken door brak water. Omdat ze maar kort leven zijn de meeste waarschijnlijk ter plaatse geboren en zullen zich binnen een dag of twee voortplanten en weer sterven.

Als je lucht in de richting van het gezicht van de overledene blaast zullen de vliegjes opvliegen om vervolgens weer te gaan zitten. Soms zijn ze maar moeilijk te zien, zeker in het haar of achter de oren.

De overledene is een interessant object voor de vliegjes, want naast een interessante geur biedt het lichaam holtes en huidplooien om eitjes in te leggen. De larven die hieruit ontstaan zijn heel klein en zien er niet uit als maden, maar eerder als kleine puntjes of staafjes. Veel larven geven de aanblik van een korst, die bij inspectie van dichtbij een levende massa blijkt. De larven zijn zo klein en onopvallend dat u ze makkelijk over het hoofd kan zien, tot het moment dat ze een korst of ‘plakaat’ gaan vormen.

Als een overledene gebalsemd is, is deze veel minder goed op afstand te ruiken voor vliegen, maar als ze eenmaal in de ruimte aanwezig zijn, zal ook het gebalsemde lichaam op een bezoek worden getrakteerd.

Ons advies – om de overledene te beschermen tegen vliegen en hun onsmakelijke activiteiten – is om het gezicht te bedekken met een stukje vitrage of een dunne doorzichtige dames shawl. In elk geval als de overledene zich alleen in de ruimte bevindt. Zaak is het ook om een vliegenval te maken waardoor de vliegjes geïnteresseerd raken in een ander object en uiteindelijk sterven.

Er zijn op internet diverse goede tips te vinden om een fruitvliegenval te maken. Onder dit artikel enkele links.

Als vliegjes al voor overlast zorgen tijdens een opbaring adviseren wij om de huid en alle holtes en huidplooien regelmatig te reinigen met een huid-desinfecterend middel, zoals Dettol in een milde waterige oplossing. Bij besmetting door larven van holtes of huidplooien deze reinigen met een wattenschijfje doordrenkt met Sterilium of Dis-spray, of desnoods in extreme en hardnekkige gevallen onderhuids injecteren met Sterilium of Dis-spray. Verder een propje watten of fluff-strip met Sterilium of Dis-spray in de holte aanbrengen om deze zo doende af te sluiten.

Let op dat u de huid van de overledene na een dergelijke behandeling goed beschermd, want alle genoemde ontsmettingsmiddelen zullen de huid uitdrogen.  U kunt Vaseline of Cetomacrogol creme dun aanbrengen.

In plaats van de bovengenoemde sprays, kan ook Vapona Vliegende Insectenspray op een watje worden gebruikt om de larven te doden. Dit laatste heeft het voordeel dat het de huid minder uitdroogt, maar heeft een typische indringende geur.

Tot slot enkele links voor het maken van een eenvoudige fruitvliegenval:

Algemeen:

Fruitvliegenval kant en klaar kopen (HG):