door

Wat gebeurt er met het afval van thanatopraxie / balsemen?

Tijdens de thanatopraxie behandeling (“licht balsemen”, lees hier meer over deze behandeling) wordt onder meer het bloed van de overledenen vervangen door een chemische stof. Tevens wordt de buikholte vrij gemaakt van bloed, vocht, urine en ontlasting. Al deze “secretie” wordt, samen met een residu aan chemicaliën, opgevangen in speciale afgesloten containers.


Afvoer van afval van thanatopraxie / balsemen

De Nederlandse wet is niet heel duidelijk over de verdere verwerking van dit afval en in binnen- en buitenland zijn er thanatopracteurs en mortuaria ten overvloede die dit afval gewoon door de afvoer in het riool lozen, onder het motto “er worden wel gekkere dingen in het riool gedumpt’, waarbij gezinspeeld wordt op de grote afvalstroom van de industrie en andere akeligheden die op dagelijkse basis in het riool worden geloosd.

MBalm kiest voor de hoogste norm

bestem ziekenhuis afval menselijk medischMBalm Thanatopraxie en Overledenenzorg  heeft er bewust voor gekozen om de behandeling, opslag en afvoer van al haar afval volgens de strengste norm te laten verlopen, namelijk als Besmet Ziekenhuisafval (SZA / gevaarlijk afval). Dit betekent dat al ons afval wordt opgeslagen in speciale containers die elke vier weken worden afgehaald door SUEZ en worden aangeboden aan ZAVIN voor vernietiging – net zoals dit gebeurt met het afval van de ziekenhuizen. Tevens wordt elke MBalm afval-levering geregistreerd en gemeld bij het ministerie van I&M.

De kosten van deze verantwoorde en bewuste manier van afvalverwerking zijn inbegrepen in de MBalm tarieven.